27 april 2012

Nej, vägnätet är inte klart!

Håkan Johansson, klimatsamordnare på Trafikverket, säger, indirekt, att vägnätet i Sverige är färdigbyggt. Det rapporterar SvD i kväll.

Håkan påstår att eftersom fransmännen dragit denna slutsats för sitt eget land så måste detta gälla även Sverige.

Fransmännen säger sig vara nöjda med vägarna runt Paris, påstår Johansson.

Ja, kanske det, vem vet?

Problemet, för vår del, är dock att fransmännen byggt ringleder runt sin huvudstad som gör det relativt lätt att, så att säga, göra en kringgående rörelse om man inte vill in mitt i smeten.

I vårt land har vi dock en trafikinfarkt i, och runt, vår egen huvudstad och stundtals andra storstäder, som medför stillastående köer, avgasspyende och nedsmutsning som helt enkelt inte är acceptabelt.

Att tro att cykelbanor och gångvägar är framtidsmodellen, och samtidigt en blivande framgångssaga för oss som bor i storstäderna, är att tro för mycket.

Däremot tror jag att med byggda ringleder runt våra storstäder så kommer storstadslivet att kunna frodas och utvecklas i takt med den, av olika orsaker, nödvändiga trafiken!

Därför tycker jag att Ulla Hamilton (M), Trafikborgarråd i Stockholm, har rätt när hon konstaterar att det visserligen behövs kollektivtrafik och bättre cykelvägar men att förbifarten behövs precis lika mycket för vår vackra huvudstad!

1 kommentar:

  1. Visst skulle ringleder förbättra framkomligheten för bilåkarna men bilismens stora utmaning är inte klimatet utan sannolikt en växande drivmedelsbrist när vi passerar Peak oil. Mycket talar för att den kommer att leda till ett avsevärt sämre ekonomiskt läge så länge som vi har kvar dagens oljeberoende. Samtidigt saknas det alternativ som kan implementeras tillräckligt snabbt och tillräckligt stora volymer. Därmed riskerar det bli en stor felinvestering att lägga pengarna på infrastruktur som ändå kanske inte blir utnyttjad. Folk kanske måste återgå till en livsstil där de behöver arbeta betydligt närmare sin bostad.

    SvaraRadera