20 april 2012

Facket är tröttsamt intelligensbefriat!

Fackförbundet Kommunal har sagt nej till ett medlarbud i konflikten gällande personliga assistenter vid 7 privata vårdbolag.

Det må så vara men när det nu läggs sympativarsel som innebär att flygbussarna ställs in på måndag så är det ett tecken på att den svenska fackföreningsrörelsen inte begripit ett smack!

Sverige är ett populärt turist- och affärsland och jag tror att många av de besökare som kommer till vårt land från måndag kommer att vara helt oförstående till att just de drabbas.

Dessa besökare kommer sedan att resa hem och meddela att Sverige är ett bedrövligt land och på sikt kommer besöksindustrin att påverkas. Det är heller inte helt otänkbart att potentiella exportinkomster går till något annat land.

Vilket kommer att innebära att ett stort antal anställda kommer att förlora sina jobb.

Och då står fackpampar där med skägget i brevlådan, har skitit i det blå skåpet och framstår som de otidsenliga dinosaurier de är helt utan verklighetsförankring i den verksamhet de säger sig förespråka!

Skrämmande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar