25 november 2011

Eken är historia! Ä N T L I G E N !

Efter alldeles, alldeles för många, långa, dagar och veckor är den döende ekenOxenstiernsgatan historia!

I media framträder gråterskor, av båda kön, och säger förnumstiga saker som: "Den här eken talade till mig". (Visserligen är det snart jul men "tomtarna på loftet" tycks under några veckor haft en renässans hos en ytterst begränsad del av befolkningen!)

Folk som säger sig vara miljövänner men egentligen är något helt annat har ockuperat gatan, eldat brasor, kedjat fast sig och skapat soptipp under trädet som utdömts av den ena s k experten efter den andra. Inte någon, inte ens de som verkligen är trädexperter har kunnat påstå, eller bevisa, att trädet varit friskt!

Nu får utrotningshotade skalbaggar, hackspettar och andra i vår fauna förmånen att njuta av resterna av trädet! Och Skansens apor får förhoppningsvis nya grenar att flänga runt på!

Naturnyttan med fällningen av eken får helt klart anses vara större än att låta den stå kvar! Risken för skador på liv och egendom har försvarats av en liten odemokratisk, sektliknande gruppering och kostnaderna för stadens skattebetalare har blivit orimliga!

Tack och lov att det är över!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar