28 maj 2011

Frälsis, försvararen och feltänket

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, är ledsen i ögat! Han tycker att folk är taskiga mot Frälsningsarmén.

I ett inlägg på SVT Debatt skriver han att nämnda armé har rätt att kritisera folks sexualitet i allmänhet och de anställdas dito i synnerhet och att denna kritik inte handlar om diskriminering. Naturligtvis hänvisar han till den där gamla boken, troligen skriven under flera hundra år och för ett par tusen år sedan. En bok ihopsatt av ett gäng noveller skrivna av vitt skilda människor från spridda ställen i världen som baserar sin författarkonst på någon slags hörsägen.

Även långt senare har det förresten funnits folk som trott att jorden är platt!

Självklart har Stefan rätt när han säger att sekter av olika slag må tycka vad de vill och kräva någon slags rättning i leden för sina medlemmar, om kraven är lagliga! Det har jag inga problem med.

Problemet i det aktuella fallet är att Frälsis uppbär bistånd i miljonklassen, betalt av våra skattepengar! Det är ett problem som Stefan alls icke nämner men som är av stor betydelse!

Låt Frälsis få leva på egna meriter och av egna pengar! Jag har lagt min sista krona i grytan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar