7 augusti 2018

SR Ekot borde lägga ned kortsändningarna


Sommarsemestern 2018 blev inte riktigt som jag hade tänkt det! Det var för varmt och följden blev att jag under några veckor vände på dygnet – dåsade halvt medvetslös bort dagtid och levde upp på natten.

Kontentan blev att jag nu kommit fram till att det är mer än hög tid att skrota SR Ekots s.k. ”pipsändningar”, d.v.s. de treminuters sändningar som förekommer dagtid och som reduceras till två minuter under nattetid.

Att public service i allmänhet och Eko-redaktionen i synnerhet tror att jag som nyhetskonsument får bra koll på nyhetsläget i världen genom att lyssna på extremt korta nyhetssändningar är rent av idiotiskt.

Nattens sändningar består av två telegram och eventuellt en 15-sekunders djupanalys (?) av t.ex. rösträkning i Zimbabwe. (Skulle tre världshändelser ske nattetid så blir vi rökta på minst en!)

Sedan återstår tio sekunder av sändningen och då ska människan i studion hinna säga: ”Det var Ekot vid midnatt, mer nyheter finner du på webben eller via SR Play och jag som står i studion heter” – följt av ett ohyggligt långt namn. Är det en kvinna som läser nyheterna så har hon i 80 % av fallen ett dubbelt efternamn. För henne är säkert det sistnämnda både viktigt och självförverkligande men för oss som lyssnar totalt ointressant.

Ekot borde ägna sig åt längre sändningar som ”Dagens Eko” och ett ”Nattens Eko” borde tillföras programtablån men kortnyheterna i nuvarande form har sannerligen spelat ut sin roll i dagens multimediala samhälle.

Namnet på den som står i studion borde kunna publiceras på webben om nu någon vill veta att ”Britta Johannesdotter Nilsson-Björklund” verkligen var den som höll i nyhetssändningen och att producenten hette ”Gösta Ahmed Brickelstein.”

Jag längtar efter gamla tiders TT-sändningar – fyra-fem gånger om dagen och fem minuter per gång - nyhetssändningar som var rapporterande utan att vara analyserande – analysen lämnades till lyssnaren att formulera själv eller att finna någon annanstans. TT:s redaktörer var dessutom anonyma i sändning och körde nyheter även åtta av de sista tio sekunderna. Sändningarna avslutades kort med ”Slut från TT.”

Ekots uppgift borde vara fördjupande och längre sändningar där det finns plats för journalistikens självpåtagna experter att trycka ned analyser i halsen på oss lyssnare. Vill jag som lyssnare tro på analyserna så får det liksom vara upp till mig.

Eller så får jag en gammaldags TT-sändning och ges därefter tillfälle att via mången annan medieredaktion göra min egen analys och komma fram till vad jag anser är trovärdigt och vad som inte är det!

SR Ekot har blivit för radiomonopolistiskt självupptagna. Det är dags att släcka ned de fjantiga kortsändningarna som verkligen inte gör någon nyhetskonsument nöjd!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar