22 juli 2018

Kommer spanska bli obegripligt p.g.a. "hen?"


I DN, på tidningens populära sista sida, finns NoN, Namn och Nytt, en sida som ofta bereder mig stort nöje. Just nu kan läsare skicka in vilka ord de vill adoptera för att i stället stryka något annat ord ur sin vokabulär.

Jag, som aldrig tänker använda det lilla ordet ”hen”, i alla fall inte i talat språk och så sällan som överhuvudtaget möjligt är i skriven form, blev häromdagen informerad av en läsare att denne adopterat ”vederbörande” i stället. Så enkelt och så grammatiskt rätt!

Nya ord ska visserligen tillåtas när dessa behövs men att tro att jämställdhet och likaberättigande sitter i språket är nonsens! I dag får jag floder av vatten på min kvarn!

Jag anser mig vara hyfsad på att tala och skriva spanska, jag fick häromdagen en insändare publicerad på en av Mallorcas mediasajter, men jag är inte längre helt säker på att jag kommer att kunna förstå spanska om ett initiativ sprunget i Uruguay får fotfäste.

Det är tidningen El País i Uruguay som skriver en mycket lång krönika om det spanska språkets uppenbara och snara förfall – går det som jämställdhetsivrare i det lilla landet vill!

I spanskan finns många ord som är könsbestämmande ; T ex kallas flickor niñas och pojkar kallas niños. Mammor och pappor kallas madres och padres. Det sistnämnda ordet kan, för en rabiat person med obestämd könstillhörighet ställa till det väsentligt. Padres betyder, förutom pappor, också föräldrar!

I ett utbrott av icke-sexistiskt och inkluderande språk pågår därför just nu en rasande debatt i Uruguay där till och med universitet godkänner att nya ord används under tentor.

Således kan barn, oaktat kön, kallas för ”niñes” och en förälder med oklar könstillhörighet för ”xadre.”

Då latinska språk ofta har o eller a som ändelse för att förklara om det handlar om en ”han” eller ”hon” så blir språket som nu utvecklas i Uruguay snart nog helt obegripligt för en som anser sig kunna spanska.

I artikeln i El País säger sig språkliga institutioner av rang vara emot nyordningen medan vissa högskolor tycker att det nya ska accepteras. En korrekturläsare säger sig vara extremt illa ute eftersom hon själv knappt begriper vad hon ska korrekturläsa när hon får en ”språkligt inkluderande text” framför sig. Hon konstaterar också att inte ens skribenterna själva tycks begripa vad de håller på med.

Virginia Bertolotti, medlem av ”Academía Nacional de Letras de Uruguay”, ungefär Uruguays nationella bokstavsakademi, en samling professorer och lärda som granskar det spanska språket i landet, säger mycket klokt: ”De finns nödvändigtvis ingen relation mellan en könsneutral språklig grammatik och lika rättigheter mellan män och kvinnor.”

Hon nämner bl a finskan, som helt saknar genusformer, och konstaterar att språkets könlöshet genom århundraden knappast har gjort Finland till det mest jämställda landet i världen. Ännu värre är det med länder där det talas persiska och turkiska, också språk utan genus, konstaterar Bertolotti! Så alldeles utmärkt konstaterat!

Kanske kan jag sluta oroa mig över att jag snart inte kommer att förstå mig på spanska längre. I Uruguay utkämpas just nu ett slags språkligt slag. Jag är övertygad om att förnuftet kommer att segra över de som tror sig förändra världsordningen genom att komma på dumheter som ”hen.”

Om någon anser annorlunda så får det sannerligen stå för ”vederbörande!”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar