28 juni 2018

Österleden - bro eller tunnel? Behovet är enormt!


Jag har tidigare vurmat för att den s.k. Österleden ska byggas i Stockholm.

Förbindelsen, från början en tänkt tunnel från Nacka och under vattnet till området vid Frihamnen, skulle fullända möjligheterna att ta sig runt stan i stället för genom densamma.

Den nuvarande regeringen dissade dock detta projekt i sin, bara någon månad gamla, infrastrukturplan.

Nu skriver gratistidningsredaktionen Mitti ett par artiklar om ett nytt förslag. Det är nätverket ”Yimby” som tillsammans med, tidigare skeptiska, centerpartister föreslår en hängbro mellan Nacka och Gärdet. En bro som skulle ge möjlighet för både spårvagnar, last- och personbilar och cyklister att snabbt ta sig från sydöst till de nordligare delarna av Stockholm.

Jag tänker att rätt byggt skulle en hängbro bli en fantastisk portal för fartyg att segla under när de genomför en av de absolut vackraste in- och utfarterna som finns i världen när det gäller en huvudstad.

Skeptikerna mot en förbindelse konstaterar att berggrunden på Nacka-sidan är alltför usel för att hålla för de tunnlar som skulle behöva byggas vare sig det skulle komma att handla om en bro över eller just tunnlar under vattnet.

Kanske har de rätt om bergkvaliteten men skeptikerna har absolut inte rätt när de utesluter Österleden, som både är nödvändig och behjärtansvärd för att minska trafiken i och igenom innerstaden.

Den pendelbåtslinje som finns i dag mellan Nacka, Lidingö och Frihamnen har på kort tid blivit en belamrad turistlinje full av utländska turister som för en liten peng ges möjlighet att se det de tror är Stockholms hela skärgård. De som pendlar dagligen lär vara på väg att ge upp, i alla fall nu under högsommaren, då utrymmet ombord är fullspikat av fritidsåkare av alla nationaliteter.

Håller inte Nackas berg för nya tunnelsprängningar så är det hög tid att kalla in ingenjörskonstens absoluta specialister.

Ännu fler förslag för en östlig nord-syd-förbindelse behövs snarast för förbindelsen som sådan kan inte vänta.

Miljövänner jublar just nu över nya, hysteriskt breda, cykelbanor på Årstafältet med omnejd trots att det är ytterst oklart hur många som verkligen kommer att cykla på desamma när byggandet är klart.

Samtidigt sitter massor av fordonsförare fast i hopplösa köer medan deras fordon spyr avgaser.

Det är dags att inse att för att en storstad ska fungera och för att Stockholm ska få fortsätta att vara en av de vackraste städerna så måste det till kompletta ringvägar, något som många andra storstäder i världen sedan länge har insett och åtgärdat!

Rädda Stockholmsluften och projektera och bygg snarast en välfungerande och akut nödvändig Österled!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar