15 september 2019

Alla borde säga "No" till "Yes" - men effektiva alternativ saknas


Trots en hyfsat ansenlig mängd med levnadsår bakom mig så kan jag konstatera att jag aldrig bott i en bostad där det funnits diskmaskin. Jag har sedan jag blev vuxen och flyttade hemifrån aldrig känt något behov och finner det ganska terapeutiskt avslappnande att handjaga disken.

Har jag haft middagsgäster så står jag vid diskbänken på nattkröken för det skulle aldrig falla mig att lämna staplad disk på diskbänken till en annan dag. Det har heller aldrig hänt – kalla mig gärna präktig.

Det har nu gått fyra år sedan Svanenmärkningen försvann från rikets mest säljande handdiskmedel, Yes.  EU skärpte klassificeringen av vissa tensider som finns i kemiska produkter. Tillverkaren Procter & Gamble hade tidigare fått Svanenmärkningen för att de skulle få tid att finna ersättare till de miljövidriga tensiderna. Detta gjorde aldrig företaget och Svanenmärket drogs därför tillbaka.

I dag bär Yes-flaskorna den obligatoriska varningstexten: ”Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.”

I Greta-tider är det inte okej att vi allesammans, även jag, fortsätter att köpa diskmedlet som skadar oss själva och vår omvärld.

Men!

Trots att mänskligheten på allvar funderar på att försöka sig på en bosättning på Mars så tycks det, anno 2019, vara helt omöjligt för tillverkare av diskmedel att finna fram till produkter som diskar rent, i alla fall lika rent som Yes.

Jag har ägnat en del tid under det senaste året åt att testa alternativ som står till buds. Att få en lasagne-form skinande ren lyckas inte med mindre än att Yes-flaskan får komma till nåder.

Andra diskmedel är antingen så parfymerade att även en icke-astmatiker kan få problem med luftvägarna eller så är diskmedlen så ekologiska, biologiska och ”naturliga” så att absolut ingen som helst skillnad går att se mellan en odiskad och en diskad tallrik.

Jag tänker att regeringen borde satsa forskningspengar på området och det borde samtidigt ligga i diskmedelsproducenternas intresse att få fram naturvänliga produkter som gör det de borde, nämligen diska rent!

Så länge det nuvarande innehållet i Yes gör att flaskan stoltserar med texten ”Sveriges mest sålda diskmedel” så är det bara att inse att vi har långt kvar i kampen om en framtida bättre miljö!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar