5 juni 2019

Varningstext i alkoholreklam - till vilken nytta?


I Sverige var alkoholreklam förbjuden från början av 1970-talet till 2003 om vi bortser från reklam för lättöl och alkoholfri öl. 2005 beslöt EU att tillåta reklamen igen och genast kom kompletterande lagstiftning i Sverige. Bland annat handlar detta om de varningstexter som måste finnas i all alkoholreklam. Liknande texter finns på tobakspaket men i fallet med tobaken är all reklam fortsatt förbjuden.

Det finns regler kring varningstexterna som t.ex. stipulerar vilket typsnitt det ska vara (Helvetica i fet stil) och vad som ska stå i texten, hur den ska vara placerad i varningsrutan osv. in absurdum.

Jag undrar hur många det är som i dag ens bemödar sig om att del av det varningarna påstår? Finns det några hyfsat nya undersökningar som bestämt kan påvisa att antalet missbrukare minskat p.g.a. dessa varnande ord?

Reklam för produkter som lättöl och alkoholfri öl är befriade från varningstexttvånget.

Att sitta på tunnelbanan och se reklam för ett av Sveriges mest säljande ölmärken för naturligtvis tanken till starkölsvarianten för de allra flesta. Det är absolut inget fel på många av dagens alkoholfria ölsorter men hur många reflekterar ens över att det står ”Alkoholfri öl” i annonstexten?

Jag tror inte för ett ögonblick att varningstexter, i alla fall när det gäller alkoholprodukter, spelar någon som helst roll. I fallet med tobaken har ju varningstexterna nu fått ett komplement med ganska otäcka bilder. Dessa bilder kan kanske ha en effekt på den unga människa som står i begrepp att tända sin första cigg men för en inbiten rökare? Nja…

Nu är jag absolut ingen förespråkare av en återgång till tiden då alkoholreklam var helt förbjuden, tvärtom! Jag vill gärna få kännedom om nya märken, druvsorter mm.

Jag ifrågasätter däremot nyttan med det omfattande regelverket kring hur varningsrutan vid reklam för en vinflaska måste se ut.

Om varningstexten alls gör nytta och därmed borde vara kvar så borde typsnitt, placering etc. släppas fritt. 

Jag skulle kunna sträcka mig till att storleken på varningstexten ska fortsätta att uppta minst 20% av annonsytan – men bara om det bevisligen kan konstateras att varningarna har någon som helst effekt på folkhälsan. I annat fall är lagstiftningen kring varningstexter av sådan art att den borde skrotas.

Jag begriper att en bild på glada människor med vinglas i händerna runt ett middagsbord inte är okej i reklamsammanhang men en bild på en produkt, dess innehåll och pris rakt upp och ned borde knappast kunna leda till ett svårt missbruk för den som inte är i riskzonen. Med den restriktiva reklamlagstiftningen borde vi i så fall inte ha särskilt många missbrukare i vårt land och jag tror inte att missbruket skulle öka för att en text, som ingen ändå läser, tillåts försvinna.

Absurd variant på lagstiftning: I USA är alkoholreklam tillåten – men bara om 70% av de tilltänkta mottagarna/läsarna kan antas vara mer än 21 år gamla. Det tycker jag säger en hel del om hur ängsligt ämnet tycks vara för vem kan garantera att annonsören håller sig inom lagstiftningen då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar