26 maj 2018

Amerikansk media får byxångest av GDPR!


Nu är jag inte den som upprörs över att kreti å pleti har tillgång till personlig information. I nutidens datasamhälle är inte annat att vänta.

Däremot har jag aldrig skaffat ett konto på Facebook, Instagram och ett antal andra sajter som tycks fylla merparten av medmänniskors fåtal minuter av ledig tid. Enough is enough liksom.

I går började GDPR, en ny EU-reglering med syfte att begränsa att alla våra underlivsproblem och annat sprids över planeten, att gälla. Under den senaste veckan tror jag att de allra flesta fått sina mejl-boxar att svämma över av begäranden om att godkänna, avstå eller helt enkelt skita i allt. Så även denne bloggare!

Intressant just nu är att alltfler amerikanska nyhetssajter fått byxångest modell större.

För den som vill ta del av Los Angeles Times nyhetsflöde så är det, för en europé, tvärnit.

Den som ämnar besöka tidningssajten Floridatoday möts av en EU-anpassad hemsida.

Vad dessa stora nyhetssajter gjort med vår personliga integritet och information är ingenting jag just nu orkar fundera över. Deras ändrade inställning till europeiska besökare på sajterna är dock ett tydligt tecken om att de inte hanterat personlig information på ett alldeles hederligt sätt tidigare.

Tillfällig ridå för mången amerikansk media! Åtminstone tills de gått och kammat sig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar