5 februari 2016

Om Ullgren, Marteus och Bonniers dilemma!

”Sällan har ett medvetet missförstånd varit så övertydligt.” Rubrik på en ledare i Expressen, signerad Ann-Charlotte Marteus.

Jag säger bara: Sällan har ett meningsutbyte mellan DN och Expressen varit så njutbart som det lilla krig som nu pågår tidningarna emellan och sällan har en segrare så tydligt redan på förhand utkristalliserats!

”Kriget” handlar om att Malin Ullgren i DN ondgör sig över vad Marteus skrivit i samband med den gångna helgens nazistdemonstrationsturbulens i centrala delarna av huvudstaden. Något som Ullgren också tyckt till om.

Om Ullgren var det länge sedan jag skrev i min blogg. Efter att, rejält, ha ledsnat på den vänstersoppa som Ullgren ständigt rapade upp på väl synlig plats i morgondraken kom en tid då jag snabbt bläddrade förbi det uppslag där den Ullgrenska nunan syntes.

I veckan har jag dock tagit del av hennes sura vänsteruppstötningar och kan enkelt konstatera att alla förändringstendenser och vilja till saklig debatt fortsatt saknas i ohälsosamt hög grad.

Ullgren läser något som någon annan har skrivit, plockar ut ett eller två ord ur den texten samt bygger sedan upp helt egna teorier om vad som döljer sig bakom orden. Allra oftast läser hon dock ingenting alls utan tycker bara en helvetes massa som säkert en trogen skara fans jublar över. En skara som följer vartenda klavertramp Ullgren gör och tror att dessa beskriver någon slags verklighet och absolut överensstämmer med sanningen. Det är ofattbart!

Lika ofattbart är det att Malin Ullgren tillåts fortsätta att kräkas upp sitt revolutionära missnöje, gång efter annan, i rikets stora morgontidning. Om Bonnierfamiljen tror att de därmed balanserar upp den egna kapitalistiska livsstilen så tror de fel. Ullgren kommer på sikt att dra dem i fördärvet!

Fast å andra sidan kan ju Marteus kompensera genom att bringa klarhet inom koncernen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar