1 februari 2020

EU har fel tobakslagstiftning!


Någon gång, förhoppningsvis snarare än senare, kommer jag att fimpa för gott. Det är mycket som ska stämma om ett försök att sluta röka ska lyckas. Arbetsmiljön är till exempel en viktig del i möjligheterna till framgång i individens kamp mot nikotinet men också politiska beslut påverkar.

Inom EU förbjöds tobaksproducenter för några år sedan att ange nikotin- och tjärhalt på paketen. Anledningen påstås vara att ingen ska luras att tro att en cigarett med lägre nikotinhalt skulle vara nyttigare än en starkare produkt.

Jag tror inte det finns någon rökare som tror att en cigarett någonsin skulle kunna vara bra för den fysiska hälsan.

Däremot så vet jag att nikotinet är ett gift som gör människor beroende och jag tänker att om jag med säkerhet vet att mina cigaretter har en lägre nikotinhalt så borde mina chanser att sluta röka vara större än när jag, som nu, svävar i ovisshet.

Vem kontrollerar att en tidigare cigarett med ”light” i namnet numera inte har mer nikotin i sig än vad den hade på den tiden då halten deklarerades på paketen? Jag är inte alls säker på att tobaksfabrikanterna lirar med rent mjöl i sina produkter längre.

I USA väljer man delvis en annan väg än den EU valt att följa.

FDA, Food and Drug Administration, lade för några år sedan fram ett förslag att tvinga tobaksbolagen att gradvis sänka halterna av nikotin i sina produkter för att på sikt göra det ointressant för rökare att fortsätta med sitt missbruk. Förslaget har ännu inte blivit verklighet men FDA har fortsatt förslaget som ett av många delmål mot att begränsa rökandet.

En medicinstudie som publicerades i The New England Journal of Medicine i maj 2018 konstaterar i slutsatserna att en lagstiftning som radikalt minskar nikotinhalten i tobaksprodukter självklart skulle minska de negativa hälsoeffekterna.

Det är därför knappast förvånande att FDA, så sent som i december 2019, godkände ett nytt cigarettmärke på den amerikanska marknaden. Moonlight, som märket heter lär ha upp till 95 % lägre nikotinhalt än de storsäljande märkena.

Jag tror att FDA är inne på en mer framkomlig väg än vad EU är och skulle själv föredra en utfasning av nikotinet än den mörkläggning av nikotinhalt som EU valt som väg mot ett rökfritt samhälle.

De, tidigare kallade light, cigaretter jag fortsatt röker upplever jag allt starkare och jag tänker att detta beror på att tobaksbolagen inte längre i EU behöver, läs får, redovisa några siffror över nikotininnehållet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar